Edinburgh H R H The Prince Philip, Duke of , KG, KT